Bảo Dưỡng

Quy trình vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống chống sét tòa nhà

Quy trình vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống chống sét tòa nhà

04:19 PM 09/11/2020339

Sét là hiện tượng phóng “điện” giữa hai điện áp khác dấu và chênh lệch điện áp (tới mức đủ để phóng như áp, điều kiện môi trường xung quanh…), tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng và đường đi mà sét được định dạng thành 2 loại chính đó là: trực tiếp (phóng ngay

Đọc tiếp...