Đo Kiểm Và Giám Sát

Đo điện trở đất - hệ thống tiếp địa chống sét

Đo điện trở đất - hệ thống tiếp địa chống sét

05:34 PM 06/11/2020300

Đo kiểm tra định kỳ điện trở tiếp địa (đo điện trở nối đất) của hệ thống chống sét là bắt buộc, môi trường. TOÀN VIỆT nhận đo điện trở tiếp đất, kiểm tra hệ thống chống sét đánh thẳng cho các công trình

Đọc tiếp...