Hướng dẫn kiểm định và bảo trì hệ thống chống sét

11/01/2022 admin

Hằng năm, đơn vị sử dụng phải thực hiện công tác kiểm định và bảo trì hệ thống chống sét đúng cách nhằm đảm bảo hệ thống có đủ khả năng bảo vệ công trình, nhà xưởng khi có sét đánh. Có thể rút ngắn thời gian kiểm tra, kiểm định hệ thống chống sét nếu công […]

Xem thêm