Trạm biến áp 500 KV – TÂN UYÊN

Trạm biến áp 500 KV – TÂN UYÊN

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện vận hành máy biến áp (MBA) AT2 500kV – 900MVA thứ 2 tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Tân Uyên, nâng tổng công suất Trạm lên 2.300MVA.